Ruszyła przebudowa mostu na mało uczęszczanej drodze. Koszt inwestycji wraz z trzystumetrowym odcinkiem drogi wyniesie prawie 1,1 miliona złotych.

 

 Most znajduje się w ciągu gruntowej i mało uczęszczanej drogi. Łączy ona Szczawno z Bartkowem oraz Żórawiami.
Jej administratorem jest powiat gryfiński.

Pod koniec lipca rozpoczęły się prace związane z przebudową mostu umożliwiającego przeprawę przez rzekę Tywę. Jak nas informuje Arkadiusz Durma, naczelnik powiatowego Wydziału Zarządzania Drogami, połowa środków przeznaczonych na tę inwestycję, pochodzi z dotacji rządowej.

- Blisko 50% środków pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – tłumaczy.

Wykonawca, firma KOWAL Sp. z o.o., w pierwszej kolejności realizuje prace związane z konstrukcją mostową, po ich zakończeniu przebudowany zostanie 300 metrów drogi dojazdowej do mostu.

Koszt łączny inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln złotych.