W dniu 11 stycznia 2019 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Dębnie Sławomir Semenyszyn podpisał umowę z Prezesem Janem Kordaczem Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego Sanitar z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na kwotę 1.930.213,98 zł na realizację zadania pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Harcerskiej i Włościańskiej w miejscowości Dębno Etap II”.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

  • kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø 200 mm
  • kanalizacja sanitarna tłoczna ø 160 mm
  • sieć wodociągowa ø 110 mm
  • sieć wodociągowa ø 90 mm
  • sieć wodociągowa ø 63 mm
  • sieć wodociągowa ø 32 mm
  • przepompownia ścieków PS1

Prace zostaną zakończone 15 sierpnia 2019 r.