Nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób w pełni zaszczepionych. Zmiany dotyczące wjazdu i powrotu do Brandenburgii.

Rząd Brandenburgii przyjął dziś zmienione rozporządzenie o kwarantannie w związku z koronawirusem. Najważniejszą kwestią jest to, że osoby wjeżdżające i powracające z obszarów ryzyka i obszarów o wysokiej zachorowalności nie muszą już być izolowane w warunkach domowych, jeżeli były w pełni zaszczepione co najmniej 14 dni przed wjazdem, jedną ze szczepionek zatwierdzonych w UE. 

Rozporządzenie wchodzi w życie jutro, 28 kwietnia, i jest ważne do 22 maja 2021 r. włącznie.

Minister-prezydent Dietmar Woidke, który jest również koordynatorem rządu federalnego ds. polsko-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej, powiedział: "Cieszę się, że udało nam się podjąć ten krok. Przynosi to ulgę i jest krokiem w kierunku większej normalności w życiu codziennym dla wielu ludzi w polsko-niemieckim regionie przygranicznym."

Konkretnie chodzi o to, że osoby wjeżdżające lub powracające do Brandenburgii z obszaru wysokiego ryzyka lub wysokiej zachorowalności (np. z Polski) nie będą już musiały przechodzić dziesięciodniowej izolacji w kraju, jeżeli zostały w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi szczepionką dopuszczoną w UE (uwaga: rosyjska szczepionka Sputnik V nie uzyskała jeszcze takiego dopuszczenia).

W praktyce oznacza to nie tylko ułatwienia dla tzw. małego ruchu granicznego, np. do Polski. Kto jako osoba w pełni zaszczepiona podróżuje do i z Polski, na przykład na zakupy lub do lekarza, nadal musi mieć negatywny wynik testu, który nie może być starszy niż 48 godzin, ale teraz nie musi już przechodzić dziesięciodniowej kwarantanny.

Warunkiem koniecznym jest, aby ostatnie szczepienie wymagane dla pełnej ochrony miało miejsce co najmniej 14 dni wcześniej. Odpowiedni dowód - w formie oddzielnego dokumentu w języku niemieckim, francuskim i angielskim lub świadectwa szczepienia - musi być przy sobie i niezwłocznie przedstawiony na żądanie właściwego urzędu. Uwaga: Jeśli u osób w pełni zaszczepionych wystąpią objawy Covid 19 w dniu wjazdu lub w ciągu dziesięciu dni po wjeździe, obowiązują je również znane przepisy dotyczące kwarantanny i badań.

W przypadku w pełni zaszczepionych osób wjeżdżających i powracających z obszarów, na których występują warianty wirusa, nowe ułatwienia nie mają zastosowania, ponieważ niektóre warianty wirusa mogą również zmniejszać ochronę poszczepienną, a ryzyko przeniesienia wirusa pozostaje. Dlatego też podróżni ci muszą nadal przechodzić 14-dniową kwarantannę, której czasu trwania nie można skrócić.

Wszystkie inne przepisy rozporządzenia w sprawie kwarantanny pozostają niezmienione przez tę nowelizację. Przepisy dotyczące osób dojeżdżających do pracy, przekraczających granicę i wszystkich innych kategorii osób przekraczających granicę z ważnych powodów pozostają bez zmian.