Obiecała i dotrzymała słowa. W czwartek 30 sierpnia 2018 r. wójt Anna Kusy-Kłos podpisała umowę na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej". Wykonawcą prac będzie firma Dankom z Lisiego Pola.


Po wielu pracach i wielu negocjacjach przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej wchodzi w etap realizacji. 

Niewątpliwie, to inwestycja dekady, na którą pozyskane zostały środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 071 389 zł.

Obecnie Bulwary Rybackie to droga gruntowa, która biegnie wzdłuż brzegu Odry i jest ważnym odcinkiem na terenie miejscowości, kierowcy jednak nie lubią się nią poruszać przez wzgląd na nawierzchnię.

Przekazanie placu budowy wykonawcy ma nastąpić w poniedziałek 3 września br, a prace przy sprzyjających warunkach atmosferycznych mają się zakończyć jeszcze w tym roku.