We wtorek 16 kwietnia 2019 r. Wójt Anna Kusy Kłospodpisała w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa umowę na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Widuchowej". Wykonawcą inwestycji będzie  firma ECOL - UNICON Sp. z o. o. z Gdańska. Koszt inwestycji to kwota 6.143.850,00 złotych. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.970.000,00 zł.

Zadanie powinno zakończyć się w bieżącym roku, dlatego przekazanie placu budowy nastąpi w ostatnim tygodniu kwietnia. Realizowana inwestycja choć kosztowna, jest niezbędna dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, z której korzystają wszyscy mieszkańcy naszej gminy.