W dniu 5 lipca br. w piątek nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Gminą Dębno a Przedsiębiorstwem Budowlano - Inżynieryjnym KORIMEX z Dębna, które jako główny wykonawca robót budowlanych zostało wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego i będzie realizować inwestycję drogową za kwotę 386 809,69 zł.

W II etapie inwestycji nastąpi dokończenie przebudowy ul. „Inki” Danuty Siedzikówny w km 0+160 do km 0+290 w tym zakresie powstanie jezdnia o dł. 130 m i szerokości 6 m, ciąg pieszo - rowerowy, odwodnienie i oświetlenie drogowe. Odcinek objęty przebudową jest zlokalizowany za centrum handlowym obejmującym sklep budowlano - ogrodniczy.

Realizowana inwestycja to alternatywa dla drogi krajowej nr 23 ponadto ulica Wolności i "Inki" Danuty Siedzikówny ułatwią mieszkańcom Dębna dostęp do centrum handlowego obejmujące sklepy spożywcze i przemysłowe jak również poprawią połączenie południowej część miasta z centrum.