W dniach od 15 do 30 listopada odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w gminie Pyrzyce w przyszłym roku. Wiemy już, gdzie będzie można poprzeć projekty.


Chcecie głosować na projekty budżetu obywatelskiego gminy Pyrzyce? Można tego dokonać droga elektroniczną, jak również tradycyjną wypełniając papierowy formularz. W tym drugim przypadku należy odwiedzić w dniach od 15 do 30 listopada jeden z poniżej wymienionych punktów:

na terenie miasta Pyrzyce:
- Urząd Miejski w Pyrzycach, punkt informacyjny w godzinach pracy Urzędu – obiekt przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych,
- Pyrzycki Dom Kultury w godzinach pracy Pyrzyckiego Domu Kultury - obiekt przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych,

na terenie gminy:
- Świetlica wiejska Brzezin-Ryszewo w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Turzu w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Giżynie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Ryszewku w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Okunicy w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Stróżewie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Nieborowie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Żabowie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Rzepnowie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Nowielinie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Mielęcinie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Krzemlinie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Pstrowicach w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Obrominie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Letninie w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku,
- Świetlica wiejska w Brzesku w godzinach 18.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku.

W celu usprawnienia systemu głosowania oraz zwiększenia jego dostępności dla osób głosujących, dopuszcza się zorganizowanie na terenie miasta głosowania mobilnego. Fakt ten należy zgłosić dzień wcześniej pod numerem telefonu 91 397 03 66, podając dane osobowe osoby wyrażającej chęć głosowania mobilnego. We wskazanym terminie kontakt z osobą nawiąże pracownik Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Czytaj także:
Powstanie ścianka wspinaczkowa? A może wyremontują Owocową?