Na 5 lutego zaplanowano rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dargomyśl - Chwarszczany. W trakcie półrocznych prac budowlanych wykonana zostanie droga rowerowa o długości 1,88 km o nawierzchni bitumicznej oraz odcinek 0,48 km z płyt granitowych. Nie wykluczone, że na kierowcy w ciągu DW nr 127 czekać będą utrudnienia w ruchu.


Projektowana droga rowerowa będzie odcinkiem Trasy Zielonego Pogranicza, która wiedzie wzdłuż Odry i granicy polsko-niemieckiej. Początek nowej ścieżki znajdzie się na skrzyżowaniu drogi woj. nr 127 z drogą biegnącą do miejscowości Cychry w pow. myśliborskim.

Dalej będzie przebiegać głównie przez tereny leśne wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 127 do skrzyżowania z brukowaną drogą gminną w Chwarszczanach. Tutaj ścieżka odbije w prawo w kierunku XIII-wiecznej kaplicy Templariuszy, by dojść do drogi krajowej nr 31.

Zakres robót obejmuje:
- usunięcie drzew i krzewów,
- zdjęcie warstwy humusu,
- rozbiórkę nawierzchni z płyt żelbetowych,
- rozbiórkę betonowych ścieków korytkowych,
- rozbiórkę barier energochłonnych,
- wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,
- nadbudowanie ścianki czołowej przepustu pod koroną drogi,
- wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej i zjazdów,
- wykonanie opaski z kostki kamiennej,
- umocnienie skarp rowów oraz poboczy ścieżki rowerowej poprzez plantowanie i humusowanie, wraz z obsianiem trawą,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Długość całego odcinka wyniesie ok. 2,4 km. Ścieżka o szerokości 2 m będzie miała głównie nawierzchnię bitumiczną. Trasa planowanej ścieżki rowerowej na całym swoim odcinku zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Według założeń odcinek ma być gotowy na koniec wakacji bieżącego roku. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych, którą jest firma MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z Myśliborza opiewa na kwotę 1 923 911,06 zł. Gmina Dębno na przedsięwzięcie przekaże około 72 tys. zł.

Niebawem rozpocznie się też budowa odcinków ścieżek rowerowych z Dębna w kierunku Smolnicy i Dargomyśla. Zadanie za kwotę 1 645 656 złotych zrealizuje także firma Maldrobud z Myśliborza. W kierunku Dargomyśla powstanie bitumiczna droga dla rowerów o długości około 2,1 km. Natomiast do Smolnicy krótszy odcinek około 1,3 km. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dotacji dla Gminy Dębno wynosi 1 482 668 złotych. Natomiast całkowity koszt projektu to 1 744 315 złotych.

Kolejne ścieżki zostaną wybudowane wzdłuż dróg krajowych nr 23 i 31. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych planuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Suchlica – Sarbinowo o długości 1,7 km. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także zatoka autobusowa w Suchlicy oraz powstanie wyspa spowalniająca ruch przed wlotem do Cychr. Ciąg pieszo – rowerowy połączy też miejscowości Sarbinowo i Chwarszczany. Dodatkowo na wjeździe do Chwarszczan z obu stron powstaną wyspy spowalniające ruch. Obecnie trwa rozstrzygnięcie przetargu, jeśli uda się wyłonić wykonawcę ścieżki będą gotowe do końca października.