Od 1 kwietnia br. wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie sołtysi w całym kraju zostali zobligowani do szacowania szkód łowieckich. Przeciw wprowadzonym zmianom protestują także sołtysi w naszym regionie, którzy podnoszą, że aby utrzymać swoje rodziny na co dzień pracują i nie mają czasu na spełnianie przepisów znowelizowanej ustawy. Podkreślają również, że do wywiązywania się z narzuconych im ustawowo obowiązków nie zostali przeszkoleni, nie mówiąc już o tym, że za wykonaną pracę nie otrzymają wynagrodzenia.


Nad problemem sołtysów pochylili się podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni, burmistrz i wiceburmistrz Chojny.

- Znaleziono formułę, która jest najgorszą z najgorszych, i która nakłada obowiązki urzędnicze na przedstawicieli organów wykonawczych sołectw, tak jak w naszym przypadku - tak o nowelizacji przepisów Prawo łowieckie powiedział podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Chojnie z-ca burmistrza Chojny, Wojciech Długoborski. 

Wiceburmistrz mówił również, że nowelizacja przepisów owej ustawy jest niespójna i niechlujna, dlatego, że 22 marca br. ustawa ta została uchwalona bez żadnego vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy – określony w przepisach prawa okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie). 

- My chodzimy społecznie, ale nie każdy pójdzie za "dziękuję" chodzić po polach (...). Nie przystąpimy do dalszych szacowań, bo ja nie mam zamiaru swojego wolnego czasu poświęcać i biegać po polach w imieniu jakiś idei. Można pomóc, można wszystko, ale również prosimy pomóżcie nam w tym - mówiła na sesji sołtys Grzybna, Beata Malecka.

Czy na szczeblu władzy centralnej uda się rozwiązać zaistniały w wielu gminach problem? Zapewnienia takie w komunikacie składa Ministerstwo Środowiska i MSWiA, które gwarantują, że problem zostanie rozwiązany w trybie pilnym.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się głosami sygnalizującymi problemy przy realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy Prawo łowieckie z 22 marca 2018 r., która weszła w życie 1 kwietnia br., niniejszym, w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, przedstawiamy stanowisko w tej sprawie.

Art. 46 znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie stanowi, że szacowaniem szkód łowieckich, a także ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się zespół. W skład zespołu wchodzą przedstawiciel gminy, przedstawiciel dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego i poszkodowany rolnik, z przewodnią rolą przedstawiciela gminy.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest w trakcie prac nad rozwiązaniem problemu szacowania szkód łowieckich zgłaszanych w zakresie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Kwestia ta była również dyskutowana na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 25 kwietnia 2018 r. z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych oraz środowisk sołeckich. Problem ten jest dostrzegany przez obie strony Komisji Wspólnej i zostanie rozwiązany w trybie pilnym przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z MSWiA.

Wydział Prasowy MSWiA i Zespół Komunikacji Medialnej MŚ.