Wykonawcom zostały przekazane dwa place budowy, w obu przypadkach prace mają zostać zakończone do 30 listopada. Chodzi o przebudowę gminnych dróg. Wartość tych dwóch inwestycji przekracza kwotę 2 milionów złotych.

Rusza przebudowa drogi na odcinku Równo – Laskówko oraz przebudowa drogi w Starej Dziedzinie (gm. Barlinek). Obie inwestycje są dofinansowane w ramach PROW. Jak będą wyglądały wspominane drogi po zakończeniu prac?

Droga pomiędzy Równem a Laskówkiem jest obecnie drogą z tłucznia, to trasa o długości 2,9 km. Po przebudowie kierowcy otrzymają drogę z masą bitumiczną. Droga jednak będzie wąska, szerokość 3,5 metra nie będzie stanowiła o komforcie. W niektórych częściach drogi będzie ona poszerzona do 5 metrów, będą to tak zwane mijanki.

Podobnie będzie wyglądała inwestycja w Starej Dziedzinie, tu przebudowy doczeka się 800 metrów drogi gruntowej. Ten odcinek również zyska nawierzchnię bitumiczną, wzorem poprzedniej inwestycji, będzie miała szerokość 3,5 metra z szerszymi mijankami.