Długo wyczekiwana modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu właśnie się rozpoczyna. Prace budowlane, które wykonuje firma Dzosik Dariusz Josik z Chojny, powinny zakończyć się do 15 sierpnia bieżącego roku. W drugim etapie zakupione zostanie nowe wyposażenie obiektu, w tym zestaw mebli kuchennych ze sprzętem AGD oraz interaktywna podłoga z pakietem gier.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze”, który został dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania projektu, którego całkowity koszt został oszacowany na 156.818,22 zł, wynosi 99.783,00 zł.