W dniu dzisiejszym, 4 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, dyrekcja, uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i opiekunowie, a także zaproszeni goście.


Apel rozpoczął się uroczystym przemówieniem dyrektora szkoły, Sławomira Głuszaka. Dyrektor starał się zmotywować uczniów do pracy, a także przywitał pierwszoklasistów. Na koniec uroczystości, reprezentanci poszczególnych klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

-To mój ostatni rok w liceum. W maju podchodzę do egzaminu maturalnego. Czeka mnie jeszcze sporo pracy do tego czasu, aczkolwiek liczę na dobre wyniki. Myślę, że po dwóch latach ciężko będzie się rozstać z tą szkołą - tłumaczy jeden z maturzystów.

To będzie pierwszy rok szkolny w ZSO po reformie edukacji. Na korytarzach nie zobaczymy już pierwszo-gimnazjalistów. W ramach tego udało się utworzyć 4 klasy pierwsze zamiast 3 jak dawniej. Uczniowie aplikujący do liceum mieli do wyboru takie profile jak: filologiczno-prawny, medyczny, politechniczny lub bezpieczeństwo publiczne.