Do końca października 2018 r. na ulicy I Armii w Dębnie powstanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. To jednak nie koniec zadań planowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie. Spółka ogłosiła także przetarg na budowę kanalizacji w Smolnicy.


Pod koniec czerwca br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie ogłosiło postępowanie na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy I Armii w miejscowości Dębno”.

Jak informują miejskie wodociągi, wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne KORIMEX ” z siedzibą przy ul. Kosynierów 2 w Dębnie. Wartość całkowita umowy wyniesie 157 440,00 zł, a prace mają się zakończyć z ostatnim dniem października 2018 roku.

To jednak nie koniec planowanych zadań. Spółka ogłosiła kolejny przetarg na budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Grzymiradz ETAP I. Zadanie ma zostać zrealizowane z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oferenci wnioski mogą składać do 27 lipca 2018 r. Planowany termin realizacji zadania przewidywany jest na koniec czerwca 2019 r.