Projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń” dofinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, znajduje się w końcowej fazie realizacji. Po wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonawca przygotowuje się do odtworzenia nawierzchni części ulicy Jeziornej.