Trwają roboty związane z realizacją projektu pt. Rozbudową i przebudową targowiska miejskiego w Moryniu. Wykonawcą robót budowlanych jest firma DANKOM Daniel Błażkiewicz. Wartość umowy wynosi 420.000.01 zł. Termin realizacji zgodnie z umową upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. 

Inwestycja dofinansowana jest z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.