31 maja 2019 r. zaczęły się prace rozbiórkowe jednego z baraku przy ulicy Jagiellońskiej 2 w Chojnie są długie. Dziś prace postępują i miejmy nadzieję, że krajobraz w koło Nas zacznie zmieniać się i służyć mieszkańcom. Rozbierany budynek to dawne miejsce pracy obecnej Pani Burmistrz Barbary Raweckiej.