W sobotę 27 czerwca odbył się pierwszy międzywiejski rajd rowerowy. W imprezie zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku uczestniczyło niemal stu mieszkańców sołectw: Różańsko, Dyszno oraz Warnice. Każda z grup wyruszyła ze swojej miejscowości by docelowo spotkać się nad jeziorem Babinek.

Uczestnicy rajdu otrzymali kamizelki odblaskowe, chusty fluorescencyjne, opaski i breloczki odblaskowe. Dodatkowo imprezę zabezpieczali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Różańsku. Organizatorzy imprezy zaopatrzyli uczestników w wodę oraz cukierki na drogę.

Obsługa imprezy zadbała o przygotowanie miejsca do integracji (ognisko, kijki, poczęstunek), więc gdy ostatnia osoba dotarła można było rozpocząć wspólną zabawę.

Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku upiekło 6 blach ciasta, zaś Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku zakupiło kiełbaski – informuje Justyna Baranowicz, organizatorka rajdu.

Podczas rajdu były zawody sportowe z nagrodami

Pomimo, iż przy ognisku było bardzo gorąco to uśmiechom nie było końca, integracja mieszkańców wszystkich wsi była bardzo owocna. Gdy każdy skonsumował posiłek rozpoczęliśmy konkurencje sprawnościowe. W sumie odbyło się ich sześć, a każdy z uczestników zdobył okolicznościową nagrodę.

Dokładnie 83 osoby wzięły udział w rajdzie rowerowym, a z obsługą było ich 97. Najmłodszy uczestnik rajdu miał 5 miesięcy, a najstarszy 67 lat.

Rajd rowerowy odbył się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dębno w ramach pożytku publicznego.

Spotkanie nad jeziorem Babinek

Wspólne zdjęcie uczestników rajdu