Łukasz Urban był pierwszą ofiarą ataku terrorysty Amisa Amri. Tunezyjczyk 19 grudnia 2016 r. zabił pochodzącego z gminy Banie kierowcę ciężarowi, a następnie wjechał nią w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Śmierć tragicznie zmarłego Łukasza Urbana podczas styczniowej sesji postanowili uhonorować radni Rady Gminy, nadając rondu nazwę im. Łukasza Urbana. Zdania co do słuszności decyzji są jednak mocno podzielone.


Trwa dywagacja opinii publicznej nad słusznością decyzji podjętej przez radnych Rady Gminy w Baniach, którzy podczas sesji 22 stycznia br. zagłosowali za przyjęciem uchwały według której, rondo u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Myśliborskiej, Żwirki i Wigury oraz drogi wojewódzkiej nr 121 w Baniach będzie nosić nazwę im. Łukasza Urbana. 

Swoje zdanie podczas sesji, w której uczestniczyło tylko ośmiu radnych wyraził radny Lesiewicz, który uważa, że to zbyt przedwczesna decyzja. Radny sugerował, że Rada Gminy z podjęciem takiej decyzji powinna zaczekać do końca przedłużonego do czerwca 2018 r. śledztwa, a przede wszystkim przeprowadzone powinny zostać konsultacje.

Część osób zapytana przez naszego redaktora o słuszność podjętej uchwały uważa ją za "lekko przesadzoną", zaznaczając, że ze względu na trwające nadal śledztwo, nie była to odpowiednia pora na takie decyzje.

Jak podkreśla w rozmowie z naszym redaktorem wójt gminy Banie, Teresa Sadowska, to mieszkańcy Bani zwrócili się do samorządowców z taką inicjatywą. Wójt informuje, że w sprawie nadania rondu im. Łukasza Urbana wniosek do urzędu wpłynął w zeszłym roku. Zostały ogłoszone także konsultacje społeczne, jednak odzew mieszkańców był niewielki.

- Nie mogę zrozumieć negatywnych komentarzy w tej sprawie zwłaszcza, że to był młody mężczyzna, który o nieodpowiednim czasie znalazł się w nieodpowiednim miejscu i nie będzie mu już dane zasłużyć się dla naszej gminy - mówi wójt Teresa Sadowska.

Do wniosku mieszkańców przychylił się również formalny zarządca trasy tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zgodę wyrazili także rodzice Łukasza Urbana.

- Wiele wątpliwości miała natomiast, żona Pana Łukasza, która tak wiele przeszła i obawiała się negatywnych komentarzy w sprawie. Ostatecznie i ona wyraziła swoją aprobatę - zaznacza Sadowska.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy w Baniach, za przyjęciem uchwały w sprawie nadania rondu w miejscowości Banie  nazwy im. Łukasza Urbana zagłosowało pięciu radnych, trzech samorządowców było przeciwnych.