Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach aktualnie trwających naborów.

Modernizacja gospodarstw rolnych obszar d
https://bit.ly/36BayO5

Restrukturyzacja małych gospodarstw
https://bit.ly/2M4Ug6L

Inwestycje w nawadnianie
https://bit.ly/2zCZRhS

Ochrona przed ASF/powodzią
https://bit.ly/2X8UPCN

Odtworzenie produkcji po klęskach
 https://bit.ly/2AdnvkY

Premie dla młodych rolników
https://bit.ly/2B40hy4

Tworzenie grup producentów
https://bit.ly/3gsYN0B