5 czerwca, w gminie Cedynia przeprowadzono akcję Dzień Dawcy Szpiku pod hasłem ,”Dla Piotra i Innych! Zostań potencjalnym Dawcą szpiku i komórek macierzystych.” Nasza akcja była dedykowana nauczycielowi gimnazjum, który w ostatnim czasie zmaga się z ostrą białaczką szpikową.


Razem możemy więcej.

W odpowiedzi na apel organizatorów, do grona potencjalnych dawców szpiku dołączyło ponad 300 osób. W Cedyni zarejestrowało się 146 osób, w Lubiechowie Dolnym 70 osób, a w Osinowie Dolnym 106 osób. Jednocześnie w tych punktach zbierano dobrowolne wpłaty do skarbonek Fundacji DKMS na pokrycie kosztów rejestracji i badań potencjalnych Dawców. Łącznie zebrano ok. 5 000,00 zł. W zbiórkę funduszy z wielkim zaangażowaniem włączyli się cedyńscy gimnazjaliści, którzy organizując kiermasze i loterie, pozyskali na cele fundacji około 3 000,00 zł.


Serdecznie dziękujemy.

W imieniu organizatorów i Rodziny pana Piotra, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Dawcy Szpiku w Cedyni. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich zarejestrowanych Dawców, wolontariuszy, NZOZ „ Hipokrates” - pani doktor Iwony Major – Guzowskiej i pań pielęgniarek, księży z Dekanatów Cedynia, Chojna, Mieszkowice, przyjaciół i kolegów pana Piotra, uczniów, Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i Mieszkowicach, Rodziców, Pracowników COKiS, Pracowników ZAS Cedynia, Straży Pożarnej, sponsorów i fundatorów m.in. dziękuję Andrzejowi Szwałkowi, Juliuszowi Szczerbie, Sławomirowi Kruszyńskiemu i Krzysztofowi Góreckiemu, Tomaszowi Siwieli, Janowi i Żanecie Noworolnikom, Andrzejowi Mazurowi, Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz wszystkim pozostałym, których nie sposób wymienić. Dzięki Wam mogliśmy pomóc innym.

Dziękujemy – inicjatorzy akcji.