Mając na uwadze trudy finansowe jakie dotykają obecnie każdego z nas, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Dębna radni podjęli uchwałę, na podstawie której rodzice zwolnieni zostali z ponoszenia opłaty za żłobek w czasie, gdy pobyt w nim jest niemożliwy ze względu na stan epidemii.

Uchwała ma moc obowiązującą od 1 marca, a zatem dokonane z góry wpłaty za marzec zostaną rozliczone wg przyjętej uchwały tj. tylko za dni, w których w marcu czynny był żłobek. Opłaty za kwiecień pobrane zostaną w momencie ponownego otwarcia żłobka.