Żłobek, niania, opiekun dzienny, a może klub dziecięcy? Co wybrać? Jak pogodzić życie prywatne i zawodowe? Dzięki autorskiemu projektowi Zachodniopomorskie Małe Skarby powrót mamy do pracy nie będzie domową rewolucją. W czwartek, 28 czerwca 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawili szczegóły dotyczące nowej formy wsparcia dla zachodniopomorskich rodziców. 


Żłobek, niania, opiekun dzienny, a może klub dziecięcy? Co wybrać? Jak pogodzić życie prywatne i zawodowe? Dzięki autorskiemu projektowi Zachodniopomorskie Małe Skarby powrót mamy do pracy nie będzie domową rewolucją. W czwartek, 28 czerwca 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawili szczegóły dotyczące nowej formy wsparcia dla zachodniopomorskich rodziców. To program Zachodniopomorskie Małe Skarby.

- Postanowiliśmy przygotować specjalny program wspierający wszystkich rodziców, którzy chcą powrócić do pracy, ale nie mają co zrobić ze swoim maluchem - mówi podczas spotkania Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wsparciem zostaną objęci rodzice bezrobotni oraz bierni zawodowo, czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. O pomoc będą mogły ubiegać się także mamy, będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Szczególnym wsparciem zostaną objęci również rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Refundowany będzie pobyt w żłobkach do 1140 zł miesięcznie, klubach dziecięcych do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 z miesięcznie oraz niani do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego do tych kwot. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki.

Projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby realizowany będzie od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r. Rekrutacja ruszy we wrześniu 2018 r.