Podobno, przeciwieństwa się przyciągają. Podobieństwa jednak, jak pokazuje ta galeria przyciągają się jeszcze bardziej. Te zwierzęta mogłyby być bliźniakami, gdyby nie to, że należą do zupełnie różnych gatunków.