W lasku za Stadionem Miejskim w Gryfinie po raz piąty odbyła się (6 bm.) muzyczna impreza przy ognisku pn. „Szkiełko & Company”.


Zagrały rockowe zespoły Rusty Chain z Gryfina, Abolicja ze Stargardu i Black Meadow ze Szczecina. Sympatycy imprezy integrowali się przy wielkim ognisku. Muzycznemu wydarzeniu, wspieranemu przez Gryfiński Dom Kultury, z roku na rok przybywa sympatyków.
Maria Piznal