Grądowe Zbocze, rezerwat przyrody znajdujący się niedaleko Recza, został pomniejszony. Czy można mówić o zagrożeniu dla przyszłości tego niezwykłego miejsca, które słynie z dużej ilości rzadko występującego czosnku niedźwiedziego?


Rezerwat przyrody "Grądowe Zbocze" to jedno z najbardziej cenionych przyrodniczo miejsc na Pomorzu Zachodnim. Położony jest niedaleko Recza, jego granice sięgają drogi krajowej numer 10. Sam teren stanowi las mieszany oraz obszar starego cmentarza. Według zapisów z 1996 roku, wówczas powstał rezerwat, celem ochrony jest zachowanie ekosystemu żyznego lasu liściastego grądu dębowo-grabowego i łęgu jesionowego wraz z obszarem źródliskowym źródeł wapiennych i stanowiskami rzadkich gatunków roślin zielnych.

Lokalna społeczność najbardziej ceni rezerwat za duże ilości rosnącego ta czosnku niedźwiedziego.

- Kiedy przychodzi wiosna, spora część rezerwatu pokryta jest białymi kwiatami. Wygląda to cudownie – mówi mieszkanka Recza. – Nie wiem, dlaczego zmieniają granice rezerwatu, według mnie powinien być powiększony by jeszcze bardziej strzec tutejszej roślinności – twierdzi.

Białe kwiaty to właśnie kwitnący czosnek niedźwiedzi, roślina rzadko występująca w tej części Polski, to największe skupisko czosnku niedźwiedziego na północy kraju.

Na terenie rezerwatu równie efektownie kwitną obrazki plamiste, trzy gatunki kokoryczy: pusta, wątła i pełna, kopytnik pospolity, fiołek przedziwny, czy też fiołek biały. W Grądowym Zboczu obejrzeć można również introdukowany na przełomie XIX i XX w., pochodzący z Azji, czosnek dziwny.

Nadzór nad rezerwatem prawuje Nadleśnictwo Drawno (rezerwat położony jest w granicach leśnictwa Żółwino).

Teraz, decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, rezerwat został pomniejszony. Wcześniej jego powierzchnia wynosiła 33,28 hektara, teraz jego obszar to 33,22 hektara. Różnica jest niewielka, ale mimo wszystko obszar chroniony został uszczuplony.

Sam cel rezerwatu, a więc zadania pełnienie zadań ochronnych, nie uległ zmianie.