Remonty dróg w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego roku kosztowały budżet gminy 1 302 355 złotych. Na drogi w sołectwach wydano 787 786 zł (60,5%), a remonty dróg miejskich pochłonęły 514 569 zł (39,5 %).

Drogi remontowane były  w różnych technologiach, i tak: wymiana nawierzchni asfaltowych (Różańsko, Grzymiradz, ul. Włościańska) to koszt 467 425 zł, porównywalną kwotę - 499 000 zł – wydano na remonty przy użyciu kruszywa  łamanego z 3 warstwową stabilizacją emulsjami asfaltowymi i grysem. Łącznie to 9 odcinków dróg o powierzchni ponad 10 000 m2. Blisko 300 tysięcy kosztowało równanie i remonty dróg nieutwardzonych. Tu również dominująca część nakładów dotyczyła dróg w sołectwach (70%).

Utwardzona ulica Piaseczna w Dębnie

Drogi miejskie asfaltowe doczekały się również remontów masą bitumiczną w technologii „na gorąco”.  Połatanie dziur w asfaltach miejskich kosztowało dotychczas  51 330 zł.

To nie koniec remontów w roku bieżącym. Gmina planuje w okresie wczesnojesiennym wykonać dodatkowe remonty na tych odcinkach,  na których będzie to konieczne, głównie na drogach nieutwardzonych.  Rezerwa na ten cel jest w budżecie zabezpieczona.

Utwardzona ulica Pogodna w Dębnie