Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę, w sprawie podziału w ramach konkursu środków na remonty zabytków w naszym województwie. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w roku 2019 to 1.6 mln zł. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 60 tys. zł. Z terenu Powiatu Gryfińskiego dofinansowanie otrzymało 9 obiektów zabytkowych, z czego 2 z nich znajdują się w gminie Trzcińsko-Zdrój. Czesław Skwirzyński otrzymał 15 tys. zł na drugi etap (kontynuację) wymiany pokrycia dachu wraz z rynnami na połaci dachowej od strony wschodniej w budynku kuźni wraz z powozownią z końca XIX w. w Chełmie Dolnym. Parafia pw. św. Stanisława BM w Góralicach dostanie 10 tys. zł na dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów fundamentowych w średniowiecznym Kościele w Stołecznej.