W Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu miesiące letnie wykorzystujemy do przeprowadzenia drobnych remontów systemem gospodarczym.  Obecnie trwają prace nad odnowieniem korytarzy  na parterze budynku głównego.

Wymieniana jest także witryna wejściowa do budynku B.