Zakończona została realizacja zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej nr 118 w Krzemlinie”, polegający na ułożeniu nawierzchni z kostki typu POL-BRUK. Całkowita wartość zadania to 64.519,65 zł.  Wykonawca zadania: Usługi Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe Ksel Jan oraz Usługi Sprzętem Budowlanym Ksel Jacek.