27 sierpnia w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej – miała miejsce uroczysta, wojewódzka inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa "Skarbiec pamięci". Uhonorowano osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla opieki nad dziedzictwem kulturowym Pomorza Zachodniego. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Pani Maria Granda, którą uhonorowano za remont zabytkowego domu w miejscowości Klępicz. Dyplom „Swojskie zabytki” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przyznawany jest na wniosek Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie za szczególne zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego.
Dyplom w imieniu Pani Marii Grandy odebrał Pan Czesław Franciszek Skwirzyński, który przygotował dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych i nadzorował remont.