W tym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe przy wejściu i w dalszej części nekropolii. Odnawiane są tablice memoriałów: będą wyczyszczone, napisy będą odmalowane i a wszystkie pęknięcia będą wypełnione. Na dodatkowej tablicy będą dopisane nazwiska pięćdziesięciu żołnierzy, które do tej pory nie były uwzględnione.

Teraz napis na tablicach będzie informował, że na cmentarzu pochowanych jest 4124 żołnierzy. Znanych z nazwiska jest 1026.


Również w części po prawej stronie cmentarza, gdzie stoją pomniki, będą trwały prace. Tam odnowione będą kolejne tablice.
- Zakończenie prac przewidziane jest na połowę września - mówi Danuta Walusz z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chojnie. Łączny koszt remontu to ok 50 tys zł. Środki pochodzą głównie dotacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz z kasy województwa.

Cmentarz wojenny zlokalizowany jest blisko centrum miasta, między ulicą Szczecińską a Odrzańską. Ma powierzchnię blisko 10 tys. m ². Podzielony jest na trzy kwatery. Ostatni pochówek odbył się w 2011 roku. Spoczywają tu żołnierze różnych narodowości byłego Związku Radzieckiego, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.
Prace nad budową chojeńskiego cmentarza rozpoczęły się w 1950 roku a zakończyły w 1955 roku. Wybór Chojny tłumaczono dużą ilością pojedynczych grobów żołnierzy Armii Radzieckiej na terenie powiatu.