W Mieszkowicach kontynuowane są prace remontowe przy XIII wiecznych murach obronnych, pracownicy Urzędu pozyskali na ten cel środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach programu "Ochrona zabytków", przeznaczonego na realizację zadania pn. "Mieszkowice, mury obronne przy ul. Granicznej (XIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie". Otrzymana kwota wynosi 60 000 zł, a wartość robót ok. 120.000 zł.