Remiza strażacka w Dargomyślu po przebudowie, nie przypomina starego budynku  sprzed remontu. Po rozbudowie powstały nowe pomieszczenia, które będą wykorzystywane na spotkania mieszkańców. Inwestycja kosztowała prawie 930 tyś. zł wraz ze wszystkimi nadzorami i projektami. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW.  

W ramach przedsięwzięcia powstała nowa część remizy, w której mieści się garaż na wóz bojowy oraz zaplecze sanitarne. Istniejący budynek przebudowano z przeznaczeniem na świetlicę i zaplecze gospodarcze. Powstała duża przestronna sala, która będzie wykorzystywana na spotkania kulturalne i integrujące mieszkańców wsi.

Zakres robót w ramach projektu obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, izolacje poziome i przeciwwilgociowe, ocieplenie zewnętrzne i nową elewację. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaikę i system odzyskiwania wody deszczowej w sanitariatach.

Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne

Strażacy już planują oficjalne otwarcie remizy, dlatego we własnym zakresie pozyskali sponsorów, aby wyposażyć pomieszczenia. Zakupili meble i sprzęt do kuchni oraz żaluzje do okien, które sami zamontowali.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotacja wyniesie 388 461 zł.

Inwestycję wykonała firma P.W. KRONEX Krzysztof Krupski z miejscowości Sumiak.

Powstał przestronny garaż

Powstałą duża sala, w której będzie można organizować różne spotkania

Meble w kuchni zostały sfinansowane przez sponsora

Remiza od tyłu