Dziś w Osinowie Dolnym, w pomieszczeniu przy garażu OSP, o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie dotyczące budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą dla strażaków ochotników. Jak mówią zainteresowani inicjatywą, przyszedł czas na spełnienie wyborczej obietnicy.


Już na początku swojej kadencji burmistrz Cedyni, Gabriela Kotowicz zapewniała mieszkańców Osinowa, że widzi konieczność budowy świetlicy oraz remizy w Osinowie Dolnym.

Mieszkańcy tej miejscowości od lat zabiegają o taką inwestycję, ale poprzednie władze gminy – jak twierdzą zainteresowani – nie były skłonne do rozmów. Obecna władza, jak twierdzą mieszkańcy, mimo zapewnień, także nie wykonuje kroków, które miałyby na celu realizację tego zadania.

- Podobne spotkanie już się kiedyś odbyło, wtedy jednogłośnie przegłosowaliśmy ideę, aby w Osinowie zbudowano remizę i świetlicę według nowego projektu, a nie tego, który został narzucony bez konsultacji społecznych przez poprzedniego burmistrza – mówi nam jeden z mieszkańców, który jest zainteresowany realizacją przedsięwzięcia.

Na letnim festynie w Osinowie Dolnym, który odbył się 22 sierpnia 2015 roku, zaprezentowano projekt świetlicy wraz z remizą. Miał to być nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Na ostatniej sesji poprzedniego roku na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Osinowie Dolny, radni przeznaczyli łącznie 1 200 000 zł., z czego w budżecie na rok 2016 zabezpieczyli na ten cel 600.000 zł.

Prace jednak nie ruszyły, a mieszkańcy dziś chcą się spotkać i rozmawiać o obiecywanej przez lata inwestycji.

Przypomnijmy, że miejscowość Osniów Dolny jako jedna z nielicznych nie posiada własnej świetlicy, pomimo że mieszka tam około 30 dzieci. Nie odbywają się tam też żadne zajęcia dla nich. Również Ochotnicza Straż Pożarna z Osinowa Dolnego, pomimo przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, nie może pochwalić się godnym zapleczem umożliwiającym zabezpieczenie wielomilionowego majątku setek ludzi zgromadzonego na targowiskach w Osinowie.