8 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. W tym roku przygotowano 13 nowych kierunków.

Dla studentów studiów stacjonarnych przygotowano 8740 miejsc, na studiach niestacjonarnych - 3640 miejsc. W sumie kandydaci na studentów będą mogli ubiegać się o przyjęcie na 81 kierunków studiów, w tym 13 nowych. - Uniwersytet się rozwija, powstają nowe budynki, centra, laboratoria, ale US cały czas także poprawia swoją ofertę kształcenia - mówi prof. Jacek Styszyński, prorektor ds. kształcenia. - Pojawiają się kierunki, które są prowadzone przez kilka wydziałów. Drugi trend na naszej uczelni to coraz więcej kierunków w języku angielskim. Trzeci trend to powiązanie coraz większej liczby kierunków z centrami badawczymi. Wśród nowości na Wydziale Humanistycznym jest animacja kultury.

Wydział Filologiczny co roku proponuje nowe specjalności. W tym roku jest to global communication - studia anglojęzyczne na studiach niestacjonarnych I stopnia. Studenci będą poznawać funkcjonowanie mediów, kultury i spraw społecznych w krajach anglojęzycznych. Dodatkowo będą się uczyć dwóch innych języków. Ponadto nowością jest dziennikarstwo i zarządzanie mediami, gdzie specjalnościami są: menadżer mediów, dziennikarz z pogranicza z językiem niemieckim i podstawy pracy dziennikarza. Wydział Nauk o Ziemi proponuje marine and costal geosciences, czyli badanie morza i wybrzeży we współpracy z zagranicznymi uczelniami. A Wydział Biologii proponuje unikatową genetykę i biologie eksperymentalną. Pierwszy nabór będzie się odbywał w terminach 8 czerwca - 18 lipca.
Drugi nabór w terminach 25 lipca - 2 września.