Nie ustępują problemy z uruchomioną w listopadzie ur. Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Mimo upływu czasu, system wciąż zawiera błędy i nie działa tak jak powinien. Na czas ustabilizowania prac CEPiK-u rejestracja pojazdów w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie będą odbywały się na zapisy.


"Największy projekt administracji w Polsce, a być może w całej Europie" jak zapowiadało Ministerstwo Cyfryzacji nie przestaje przysparzać problemów kierowcom. System nadal działa wadliwie, a obsługa mieszkańców chcących zarejestrować swoje pojazdy przebiega uciążliwie. 

Jak poinformowało w wydanym komunikacie Starostwo Powiatowe w Gryfinie, w związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu, wszelkie czynności związane z rejestracją pojazdów w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie będą odbywały się na zapisy.

Emocji nie brakuje także na stacjach diagnostycznych, na których poprzez ciągłe usterki systemu, czas realizacji badania technicznego pojazdu się wydłuża. Dodatkowo, konieczność wypisania blankietu potwierdzającego zapłatę opłaty ewidencyjnej w wysokości 1 zł powoduje u niektórych rozgoryczenie.
- To kolejne podatki których miało nie być. Może i to jest tylko złotówka ale w skali kraju to ok. 20 mln zł rocznie na system, który nie działa - żali się pan Roman, klient jednej ze stacji diagnostycznych w Chojnie.