W związku z coraz częstszym występowaniem różnego rodzaju zagrożeń oraz obowiązku informacyjnym, jaki ciąży na samorządzie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że istnieje możliwość otrzymywania ostrzeżeń, komunikatów o zagrożeniach na smartfony, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej RSO (Regionalny System Ostrzegania).
Umożliwia ona dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski.
Bezpłatna aplikacja mobilna jest dostępna w sklepach z aplikacjami na najbardziej rozpowszechnione systemy operacyjne (Android, iOS, Windows Phone).
Polecamy oraz zachęcamy do pobierania aplikacji, jako jednej z wielu ścieżek komunikacji i dostępu do informacji o zagrożeniach.