W dniu 4 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu podpisane zostały umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a gminami oraz sołectwami, których wnioski zostały wyróżnione w konkursie Granty Sołeckie 2019. Trzy sołectwa z terenu gminy Dębno otrzymały dofinansowanie w wysokości po 10 000 zł na realizację zadań obejmujących montaż dwóch lamp solarnych w m. Grzymiradz oraz wykonanie drewnianych altan w m. Bogusław i m. Ostrowiec. Od momentu podpisania umów można przystąpić do realizacji wyróżnionych projektów. Zakończenie i rozliczenie zadań planowane jest na koniec października 2019 r.