W związku z prośbami naszych czytelników zainteresowaliśmy się problemem  złego stanu technicznego placów zabaw w gminie Cedynia. W tym celu dnia 27.04.2016 r skontaktowaliśmy się  z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie  uzyskaliśmy informację, że nadzór nad placami zabaw sprawuje COKiS lub Urząd Miejski.

Skontaktowaliśmy się telefonicznie na nr 91 4144 006  z Urzędem,  w rozmowie telefonicznej uprzejma pani poinformowała nas, że zarządzającym i nadzorującym świetlice oraz place zabaw jest COKiS.

Po tych ustaleniach, usiłowaliśmy skontaktować się telefonicznie z dyrektorem COKiS Cedynia, po dwóch telefonach w różnych porach pracay nie zastaliśmy  dyrektora w biurze, a więc zadzwoniliśmy na prywatny numer. Podczas rozmowy pan Dyrektor poprosił o pisemne przesłanie  pytań, na które odpowie drogą meilową lub umówienie się na spotkanie w dogodnym terminie, który został wyznaczony przez rozmówcę na 05 maja 2016 roku.

Po opublikowaniu na naszym forum artykułu o zaniedbaniach na placach zabaw dla dzieci w gminie Cedynia otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora COKiS, którą poniżej publikujemy w całości:

 
Sz.P. Rafał Tomasz Siwiela

Prezes Zarządu Aleiwis Sp.zo.o.

00-571 Warszawa, al. Armii Ludowej 6/164

 

Podmiot zarządzający i prowadzący

serwis internetowy ono24.info,

znajdujący się pod adresem internetowym http://ono24.info/


Szanowny Panie
Zwracam się o usunięcie naruszenia moich dóbr osobistych, jak i samorządowej instytucji kultury - Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, poprzez korektę treści zawartych w artykule zamieszczonym na portalu internetowym pn. Obserwator Nadodrzański o adresie www.ono24.info, pt. "Pole minowe" w Radostowie i w Osinowie Dolnym”, publikacja w dniu 27.04.2016 o godz. 15:50 przez użytkownika ww. portalu: „Tomasz”[ odnośnik do artykułu: http://ono24.info/pole-minowe-w-radostowie-i-w-osinowie-dolnym,a246]
Zawarte treści w opublikowanym ww. artykule są niezgodne ze stanem faktycznym i naruszają moje dobra osobiste, jak i jednostki, którą zarządzam, tj. Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
 
Uzasadnienie:

Nieprawdą jest, iż kontakt ze mną był utrudniony:
W dniu 26 kwietnia 2016r, pani *********, podająca się za pracownika portalu Obserwator Nadodrzański, dwukrotnie skontaktowała się ze mną, telefonując na mój prywatny numer telefonu komórkowego. Rozmowa dotyczyła możliwości spotkania i rozmowy w sprawie świetlic wiejskich w Gminie Cedynia. Pani ******* nie zadała mi jednak żadnego konkretnego pytania na które mógłbym udzielić jej wyczerpującej odpowiedzi. Podała mi jedynie ogólny zarys, czego miałyby dotyczyć ta rozmowa. Drugi telefon otrzymałem po godzinach pracy służbowej tj o 15.22  - rozmowy nie mogliśmy zakończyć ze względu na trudności z połączeniem. W sposób uprzejmy poinformowałem panią *******, iż chętnie się z nią spotkam, ale muszę sprawdzić kiedy mogę dysponować czasem. Poprosiłem o zadanie pytań drogą e-mail na służbowy adres poczty elektronicznej. W dniu 26 kwietnia 2016r o godzinie 16:55,  pani ******** przesłała z adresu: *********, na mój prywatny adres e-mail, list z pytaniem o możliwość spotkania w dniu 27.04.2016r w dogodnych dla mnie godzinach. Odczytałem go dopiero w dniu 27 kwietnia 2016, gdyż nie posiadam dostępu do Internetu w domu. W korespondencji nie zawarto żadnych pytań odnoszących się do treści artykułu opublikowanego w dniu 27.04.2016r o godzinie 15:50 na ww. portalu.
 
27 kwietnia 2016r o godz. 08:46, udzieliłem pani ******* odpowiedzi drogą e-mail, iż w związku z wcześniejszymi zobowiązaniami oraz przygotowaniem majowych wydarzeń kulturalnych, nasze spotkanie może odbyć się nie wcześniej niż 5 maja - w czwartek. Natomiast w przypadku pytań ze strony pani ********, postaram się udzielić odpowiedzi najszybciej jak będę mógł, za pośrednictwem poczty  elektronicznej. List ten pozostał bez odpowiedzi.
 
Nieprawdą jest informacja, że Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu jest zarządcą placów zabaw na terenie Gminy Cedynia:
 
Placami zabaw administruje Urząd Miejski w Cedyni, Referat Planowania Infrastruktury Rozwoju i Ochrony Środowiska, który prowadzi bieżące działania związane z funkcjonowaniem infrastruktury i porządku na placach zabaw.
 
Jedynymi placami zabaw, którymi współadministruje Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu są place zabaw przy świetlicach wiejskich w Golicach, w Bielinku i w Orzechowie.
 
Opublikowany artykuł, na zarządzanej przez Pana stronie, wprowadza w błąd czytelników, podważa moją wiarygodność i odpowiedzialność na stanowisku dyrektora samorządowej instytucji kultury, czym narusza  moje prawa osobiste, jak jednostki przeze mnie zarządzanej.
 
Wobec powyższego, powołując się na art. 24 kodeksu cywilnego, zwracam się o naprawę naruszenia moich dóbr osobistych, jak i Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Z racji naszych dotychczasowych, bezpośrednich dobrych kontaktów, liczę na rychłe zakończenie tej nieprzyjemnej dla mnie sprawy i skorygowanie treści opisywanego artykułu.
 
Z wyrazami szacunku
Paweł Pawłowski„

 *dane osobowe osób prywatnych do wiadomości redakcji

Na dzień dzisiejszy mamy dobrą wiadomość, urządzenia na placu zabaw w Radostowie zostały naprawione, a w Osinowie Dolnym zostaną naprawione w najbliższych dniach

Chodziło właśnie o taką reakcję, bez podtekstów i zrzucania odpowiedzialności na innych.

Pozdrawiamy Czytelników!

Redaktor Naczelny
Rafał Tomasz Siwiela