Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia – pod takim hasłem zorganizowana została akcja społeczna, w ramach której mieszkańcy Klępicza porządkowali swoją miejscowość.


Uprzątnięte pobocza drogi wojewódzkiej, uporządkowany plac przy skrzynkach pocztowych i świetlicy wiejskiej, to tylko część efektów wspólnej pracy mieszkańców wsi Klępicz w ramach akcji "Zadbana wieś lepszą przestrzenią do życia". W ramach działania animacyjnego zakupiony został traktor ogrodowy do koszenia trawy, który znacznie ułatwił i przyspieszył prace porządkowe. Prace ułatwiał również sprzęt, który udostępnili uczestnicy akcji. Na zakończenie działania animacyjnego uczestnicy spotkali się przy ognisku, w trakcie którego ustalono, że akcja będzie miała charakter cykliczny.

Działanie animacyjne zorganizowane i przeprowadzone w Klępiczu to element zadania pn. Realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00.

Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują wszystkim osobom, które włączyły się do akcji biorąc czynny udział w przygotowaniu i pracach porządkowych, a także Marcinowi Kowalczykowi i Mariuszowi Malinowskiemu, właścicielom firmy Golden Grot za udostępnienie środków transportu.