W czwartek 9 stycznia odbyło się spotkanie rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowisk leśniczych i radnych gminy Cedynia w szkole podstawowej w Piasku, która miała zostać restrukturyzowana. Zebranie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wiele osób w gminie nie zgadzało się z projektem burmistrza a rodzice wciąż obawiają się tego, że sprawy finansowe staną się ważniejsze niż dobro społeczności lokalnej w Piasku. Do Rady Miejskiej zostanie skierowane pismo, które przedstawiamy poniżej. 

My rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku, wyrażamy sprzeciw wobec zamiaru likwidacji szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci. 
Planowanie zamknięcie placówki wzbudziło wiele emocji wśród rodziców i mieszkańców okolicznych wsi. Jesteśmy bardzo zaskoczeni tą decyzją, ponieważ pamiętamy, jak w trakcie prowadzonej kampanii Pan Adam Zarzycki zapewniał, że nie zlikwiduje naszej szkoły. Jak wobec tego rozumieć zamiar utworzenia w Piasku filii Szkoły Podstawowej w Cedyni? Przecież przy takim rozwiązaniu Szkoła w Piasku zniknie z mapy szkół w Polsce - czy to nie jest likwidacja? Nie zgadzamy się z taką polityką edukacyjną, w której górę, nad dbającą o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka szkołą, przejmuje czynnik ekonomiczny. Decyzja o likwidacji szkoły nie może opierać się wyłącznie o średnie matematyczne, wyliczenia i tzw. koszty utrzymania jednego ucznia. Szkoła nie jest instytucją dochodową, wymagała i będzie wymagać dużych nakładów finansowych. (...)

Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Andrzeja Mazura