Bez względu na przeciwności losu są ze sobą od ponad 50 lat. Państwo Teresa i Stanisław Płatkowie z Dębiny za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali medale Prezydenta RP. Wręczyła je wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.


Jubilaci złotych godów zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wyróżnienie to ustanowiono jako nagrodę dla osób, które w jednym związku małżeńskim przeżyły 50 lat. Medal ma kształt stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie umieszczony jest zaś monogram RP oraz napis „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Państwa Płatków honorowała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska, która kierowała pod adresem małżeństwa słowa uznania i podziękowania.

- 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego to jubileusz niezwykły. Jest wyjątkową okazją do spojrzenia na minione lata. To także symbol wierności i miłości oraz dowód wzajemnego zrozumienia - podkreśliła wójt Marzena Grzywińska.

Oprócz życzeń jubilaci otrzymali bukiety kwiatów oraz specjalnie wygrawerowane okolicznościowe tablice jubileuszowe na pamiątkę doniosłej uroczystości.