Zakończył się plebiscyt Samorządowiec Pomorza Zachodniego - Oceniamy Władze (Głosu Szczecińskiego i portalu gs24.pl), w którym można było zagłosować na każdego radnego i włodarza doceniając tym samym jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Akcja była dobrym sprawdzianem popularności i aktywności dla lokalnych polityków przed zbliżającymi się wyborami oraz doskonałą szansą na zaprezentowanie ich dokonań i sukcesów.
„ Naszym Czytelnikom, jednocześnie wyborcom, dajemy możliwość oceny swoich prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów i radnych. To doskonała okazja by przed wyborami dokonać pewnego podsumowania mijającej kadencji" - powiedział Marcin Stefanowski, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Dziennika Pomorza". - Czy wypełnili swoje przedwyborcze obietnice z 2014 roku? Co udało im się zrealizować? Jak wyglądają inwestycje czy stan edukacji w danych miastach i gminach? Czy nasze gminy dobrze kontrolują swoje budżety? Takich pytań można z pewnością postawić wiele. Zachęcamy wszystkich naszych Czytelników do zastanowienia się nad tym, zanim podejmą decyzję kogo poprzeć 21 października.
27 września, w gościnnych progach Willi West Ende w Szczecinie, odbyło się wręczenie medali, dyplomów i statuetek dla najlepszych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów z naszego regionu. Maciej Ostrowski Radny Rady Miejskiej w Moryniu został wyróżniony za swoją pracę w samorządzie gminnym i otrzymał pamiątkowy medal „RADNY NA MEDAL".
Wyróżnienia otrzymało sześćdziesięciu samorządowców. Wśród nich byli zarówno radni gmin i powiatów, starostowie, burmistrzowie i prezydenci. - Jestem długoletnim czytelnikiem portalu GS24.pl i "Głosu Szczecińskiego:. Stworzona przez was inicjatywa jest pewną nobilitacją dla wszystkich burmistrzów, którzy czują się prawdziwymi samorządowcami. Ich wkład w tworzenie małych ojczyzn jest ogromny. Cieszy nas to, że jesteśmy zauważani i doceniani przez społeczeństwo - podkreśla Władysław Diakun, burmistrz Polic, który zdobył III miejsce w naszym plebiscycie. Najlepiej ocenionym włodarzem miasta został Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Oprócz prezydenta Szczecina na podium znaleźli się Janusz Żmurkiewicz (prezydent Świnoujścia) i Rafał Zając (prezydent Stargardu). Najlepszym burmistrzem została wybrana Marzena Podzińska z Pyrzyc, wójtem Mieczysław Włodarczyk ze Starej Dąbrowy, a starostą Paweł Marek z Łobza.
Maciej Ostrowski: Dziękuję wszystkim czytelnikom i internautom, którzy zechcieli wziąć udział w głosowaniu i oddali na mnie swój głos. Większość mieszkańców z Gminy Moryń ocenia pozytywnie moje działania na rzecz poprawy i funkcjonowania gminy. Dla każdego samorządowca jest to pozytywny sygnał i nobilitacja do dalszych, skutecznych działań. Oczywiście najważniejszy plebiscyt odbędzie się 21 października. Mam wiele interesujących pomysłów do zrealizowania i wiem, że mogę jeszcze dużo zrobić dla moryńskiej gminy.
2 października do całego nakładu „Głosu Szczecińskiego" zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zostaną zaprezentowani wszyscy laureaci plebiscytu. Na jego łamach znajdzie się także obszerna fotorelacja z uroczystej gali plebiscytu. Na stronach dodatku zamieszczone będą całostronicowe rozmowy ze zwycięzcami wśród włodarzy (prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów).