Od października br. mieszkańcy gminy Chojna zapłacą więcej za wywóz śmieci. Podwyżka nie będzie dotyczyła tylko odpadów zbieranych w sposób selektywny. Więcej zapłacą także osoby, które zadeklarowały sposób nieselektywny odbioru śmieci.


Zgodnie z uchwałą podjętą dziś podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Chojnie od października br. z 11 zł na 14 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wzrośnie opłata za odbiór śmieci gromadzony w sposób selektywny.

Zgodnie z poprawką wniesioną do uchwały przez Komisję Finansową Rady Miejskiej w Chojnie z 16 zł na 17 zł wzrośnie opłata za odbiór śmieci zmieszanych.

Zmiany te jak twierdził podczas sesji burmistrz Chojny, Adam Fedorowicz podyktowane są szacowanym wystąpieniem deficytu w kwocie około 320 tys. złotych za odbiór odpadów komunalnych.

- W 2015 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie jako podwykonawca zebrał 3 tys. ton odpadów, w tym roku na koniec lipca zebrano ich już 2 tys. - tłumaczył burmistrz.

Ze zmianą stawki nie do końca zgodny był radny Krzyżanowski, który twierdził, że mimo podwyżki kwota deficytu się nie cofnie jeśli nie znajdą się osoby, które za śmieci powinny płacić, a tego nie robią.

Nieco innego zdania był sam burmistrz, który stwierdził, że matematyka jest bezwzględna i pomimo pozostawienia dotychczasowych stawek szacowany deficyt finansowy nie zostanie wyrównany.

Podczas dzisiejszej sesji za podjęciem uchwały wraz z poprawką wniesioną przez komisję finansową głosowało 9 radnych, 3 było przeciw, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.