Blisko 1,6 miliona złotych trafi do Pyrzyc na remont zabytkowych murów obronnych. Dofinansowanie ze środków w ramach RPO otrzyma również Barlinek i Myślibórz. Unia daje aż 85% niezbędnych pieniędzy. To była wyjątkowa okazja, by wesprzeć działania związane z ochroną zabytków.


Rozstrzygnięty został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadań związanych z dziedzictwem kulturowym i rozwojem produktów turystycznych na bazie potencjałów endogenicznych. Świetnie zostały ocenione gminy z naszego regionu: Barlinek, Myślibórz i Pyrzyce otrzymały duże wsparcie finansowe. Oznacza to, że będą miały środki na remont zabytkowych murów. Wartość dofinansowania sięga aż 85%. Samorządy nie będą musiały angażować zbyt wiele swoich środków.

- Cieszę się bardzo, że nasz projekt uzyskał akceptację, znalazł się na trzecim miejscu – mówi Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc. - Remont murów jest dla nas ważną rzeczą, kontynuujemy go co roku. Zawsze walczyliśmy o duże pieniądze, ale się nam nie udawało. Teraz w końcu będziemy mogli wykonać większy zakres prac. Warto walczyć – dodaje.

Pyrzyce starały się ośrodki na zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową. Wartość inwestycji oszacowana została na ok. 1,8 miliona złotych, z czego unijne pieniądze to blisko 1,6 miliona.

Obok Pyrzyc dofinasowanie otrzymają gminy Myślibórz i Barlinek. W tym pierwszym przypadku wsparcie dotyczy konserwacji i zabezpieczenia fragmentów murów obronnych, elewacji Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej. W Barlinku z kolei wsparcie otrzymał projekt związany z odtworzeniem walorów historycznych murów obronnych.

W konkursie przepadła natomiast gmina Gryfino, która chciała pozyskać pieniądze na remont Pałacyku pod Lwami wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt nie został najlepiej oceniony i już wiadomo, że gmina nie otrzyma tutaj żadnego wsparcia.

Projekty z naszego regionu, które otrzymają dofinansowanie:

Gmina Myślibórz
Konserwacja i zabezpieczenie fragmentów murów obronnych, elewacji Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej
Wartość projektu: 2 581 801,61
Wysokość dofinansowania: 2 194 531,35

Gmina Barlinek
Odtworzenie walorów historycznych murów obronnych w Barlinku
Wartość projektu: 1 455 000,41
Wysokość dofinansowania: 1 235 900,33

Gmina Pyrzyce
Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II
Wartość projektu: 1 863 570,28
Wysokość dofinansowania: 1 584 034,68