Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach informuje, że w okresie Wszystkich Świętych tj. od dnia 31.10.2018r. godz. 8:00 do dnia 05.11.2018r. godz. 12:00 w rejonie cmentarza komunalnego w Pyrzycach ulegnie zmianie istniejąca organizacja ruchu.

W tym okresie ul. Cmentarna będzie ulicą jednokierunkową na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku ul. Kościuszki. Dodatkowo wprowadza się ruch jednokierunkowy na ul. Basenowej od ul. Cmentarnej do wjazdu na osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Adama Mickiewicza. Ponadto zostanie wyznaczony i wprowadzony ciąg pieszych wzdłuż ul. Cmentarnej. Z parkingu przy ul. Cmentarnej do ciągu pieszych wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych. Wzdłuż ul. Cmentarnej na wysokości "starego cmentarza" zostanie ograniczony postój pojazdów.

O wszelkich zmianach informowały będą odpowiednie znaki drogowe, a w dniu 1 Listopada ruchem kierować będą policjanci.

Zmiany te wprowadzone zostaną w związku ze spodziewanym znacznym zwiększeniem natężenia ruchu w rejonie cmentarzy. Nowa organizacja ruchu ma poprawić drożność jak i zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym.

Informujemy również, że na terenach zielonych przy ul. Basenowej i ul. Cmentarnej wyznaczone zostaną parkingi, na których należy pozostawiać pojazdy. Podobnie jak w roku ubiegłym w celu zapewnienia możliwości zaparkowania pojazdów wyznaczone zostają dodatkowe miejsca postojowe.

1. Parking Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej – 40 miejsc.

2. Miejsca postojowe przy ul. Mickiewicza (miejsce zielone dla cyrku) – 40 miejsc.

3. Parking ul. Sportowa przy stadionie OSiR – 10 miejsc.

4. Parking ul. Sportowa przy ZUS – 20 miejsc.

5. Miejsca postojowe przy ul. Sportowej na terenie PZM – 40 miejsc.

6. Miejsca postojowe ul. Basenowa – teren utwardzony przy wjeździe na były basen i strzelnicę – 10 miejsc.

7. Miejsca postojowe ul. Cmentarna prywatna działka Państwa Dudziak – 40 miejsc.

Jednocześnie informujemy również, iż w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu), które mogą spowodować podmokłość terenu przeznaczonego na miejsca postojowe podobnie jak w ubiegłym roku mogą one zostać wyłączone z korzystania tj. Miejsca postojowe ul. Basenowa – teren utwardzony przy wjeździe na były basen i strzelnicę, Miejsca postojowe ul. Cmentarna prywatna działka Państwa Dudziak, Miejsca postojowe przy ul. Mickiewicza (miejsce zielone dla cyrku).

Ponadto apelujemy do tych wszystkich zmotoryzowanych, którzy cmentarze mają blisko aby w dniu 1 Listopada nie korzystali z pojazdów i na groby udawali się pieszo. Stosowanie się do naszych zaleceń i informacji zmniejszy znacznie ruchu w rejonie samych cmentarzy a tym samym ułatwi mieszkańcom dojście do grobów.

Wszelkie te zmiany mają służyć jednemu celowi, tj. poprawić bezpieczeństwo nam wszystkim.

Jeszcze raz prosimy wszystkich zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych, dla bezpieczeństwa własnego oraz innych.

 

mł. asp. Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

 

Obraz na stronie plan_zmiany_organizacji_ruchu_swieto_zmarlych_2018.jpg