Likwidacja posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju od samego początku (2013r.) wywoływała ogromne emocje wśród społeczności lokalnej naszej gminy.W związku z licznymi prośbami mieszkańców oraz zapowiadanym przez MSWiA sukcesywnym przywracaniem komisariatów we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Zbigniew Kitlas podjął następujące działania mające na celu odtworzenie zlikwidowanego posterunku policji.

  1. 29.02.2016r. zastępca burmistrza Emilian Osetek skierował do insp. Andrzeja Stechnija Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie prośbę o przywrócenie posterunku policji w Trzcińsku-Zdroju.15.03.2016r. w odpowiedzi na skierowaną prośbę insp. A. Stechnij zapewnił, że w przypadku ewentualnych zmian organizacyjnych w Policji stanowisko Burmistrza zostanie uwzględnione.
  2. 28.06.2016r. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła uchwałę określającą kierunki działania dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w zakresie podjęcia niezbędnych czynności mających na celu przywrócenie posterunku policji.
  3. 12.07.2016r. zastępca burmistrza Emilian Osetek wystosował do Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji petycję w sprawie przywrócenia posterunku policji, deklarując jednocześnie pomoc Gminy w procesie odtworzenia komisariatu.

21.07.2016r. w odpowiedzi na złożoną petycję Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA p. Renata Czyżak poinformowała, że sprawa została przekazana nadinsp. Jarosławowi Szymczakowi Komendantowi Głównemu Policji.

Działania Burmistrza Zbigniewa Kitlasa wynikają ze wspólnego stanowiska z radnymi Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

Celem nadrzędnym wszelkich podjętych kroków związanych z przywróceniem posterunku policji jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Trzcińsko-Zdrój.