Ponad 800 godzin różnorodnych szkoleń, spotkań, warsztatów, wykładów i co najmniej 200 uczestników w wieku 60+ to założenia piątej edycji projektu „Pora Seniora”, którego realizacja rozpocznie się w maju i potrwa do grudnia 2019 r.

Historia projektu Pora Seniora sięga 2014 r., kiedy to pierwsza jego edycja odbyła się w Różańsku. Wtedy z oferty działań skorzystało ok 50 seniorek i seniorów. Druga edycja odbyła się w 2016 r. i skierowana była do 121 mieszkańców w wieku 60+ z miejscowości Różańsko, Cychry, Warnice oraz Krześnica. W 2017 r. projektem udało się objąć sześć wsi a w 2018 r. dziewięć.

- 2019 rok to kolejna odsłona naszego przedsięwzięcia, tym razem obejmująca wszystkie gminy powiatu myśliborskiego: Dębno, Barlinek, Boleszkowice, Nowogródek Pomorski i Myślibórz – informuje Maciej Patynowski – pomysłodawca projektu. W tym roku pojawimy się w aż trzynastu różnych wsiach. Będą to: Różańsko, Warnice, Cychry, Sarbinowo, Rychnów, Moczkowo, Karsko, Golenice, Chłopowo, Boleszkowice, Dargomyśl, Bogusław i Nawrocko. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich mieszkańców w wieku 60+

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” to m.in:

 • Biżuteria na krośnie - warsztaty rękodzielnicze
 • Warsztaty wikliniarstwa i plecionkarstwa
 • Czerpiąc z natury - kurs ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej
 • Seniorzy seniorom... - kurs nieformalnych opiekunów osób starszych
 • Kijki i w nogi! - cykl spacerów nordic-walking
 • Nestor wędkarstwa - międzywiejskie zawody wędkarskie
 • Seniorzy w działaniu - warsztaty aktywizujące
 • Bezpieczne finanse seniora - szkolenie
 • Mikrofundusz na Senioralne Inicjatywy Oddolne
 • Scrapbooking i cardmaking - warsztaty kreatywnego rękodzieła
 • Uroki wsi utrwalone w ceramice - warsztaty ceramiczne
 • Wydmuszki vintage & exploding box - najnowsze trendy rękodzielnicze
 • Ludowość w Polsce Zachodniej - warsztaty bibułkarskie
 • Bal Seniora - międzywiejska zabawa integracyjna
 • Przychodzi doktor do seniora... - cykl wykładów prozdrowotnych
 • Mamy nadciśnienie na wiedzę - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Magiczne sukulenty w szkle - warsztaty dekoratorskie
 • Majątek seniora w aspekcie przemijania - szkolenie prawne
 • Fitness Senior - gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Spotkania z kulturą - wyjazdy do instytucji kultury
 • Bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym - szkolenie
 • Ale czad! - szkolenie pożarowe ze strażakiem Wojtkiem
 • Trening ciała i umysłu - kurs ogólnorozwojowy
 • Z florystyką za pan brat - warsztaty florystyczne

Organizatorem projektu jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Przedsięwzięcie odbędzie się się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 250365,14 zł. Z kolei wartość przyznanej dotacji to 199566,14 zł! W organizację półrocznego przedsięwzięcia zaangażowanych będzie ponad 30 osób (trenerzy, szkoleniowcy, instruktorzy, a także kadra obsługowa), w tym ok 13 wolontariuszy.