W poniedziałek nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie a szczecińskim Energopolem na budowę wałów cofkowych na Odrze. Inwestycja ma być gotowa za dwa lata.


Prace będą prowadzone w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego. W pierwszej kolejności dojdzie do modernizacji polderu Marwickiego oraz budowę wału cofkowego rzeki Odry przy rzece Myśli.

- Odra będzie mogła się na tym terenie naturalnie rozlewać, ale zabezpieczymy miejscowość od tych dużych stanów wody. Wartość tego projektu to około 10 mln zł, a całość inwestycji będzie kosztować ponad 140 mln zł. To początek ostatecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Odrze - wyjaśniał podczas podpisywania umowy Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Prace będą głównie prowadzone na terenie gminy Boleszkowice, której władze często muszą sobie radzić z lokalnymi podtopieniami. Wybudowany zostanie blisko dwu i półkilometrowy wał, który będzie chronił mieszkańców Chlewic. We wsi mieszka osiemdziesiąt osób.

- To jest jaskółka tego, że nasi mieszkańcy w końcu będą bezpieczni. Dziękuję, że dostrzegacie nasze problemy. To z pewnością napędzi gospodarkę gminy. Gwarantuję pomoc od strony merytorycznej i praktycznej. – wyjaśniał Wójt Boleszkowic Jan Krzywicki.

Zmodernizowany polder Marwickiego będzie miał ponad 5 kilometrów długości. Dzięki niemu ochroną będą objęci mieszkańcy Marwic, Krajnik, Krzypnicy, Gryfina oraz zakład energetyczny Dolna Odra. W wyniku przetargu na wykonawcę inwestycji wybrano Energopol Szczecin. Wały powinny powstać do końca pierwszego kwartału 2019 roku.
 
- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego zadania. W ostatnich latach wykonywaliśmy dwa bardzo duże kontrakty dla Banku Światowego w ramach prac na Wrocławskim Węźle Wodnym – mówił przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Spółki Energopol Piotr Bartoszewski.