14 września 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zrealizowano kolejną część projektu pn.: „Przez krew do wolności wydarzenia kulturalno-historyczne promujące obszar LSR”. Gości przywitał Burmistrz Mieszkowic - Andrzej Salwa. W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli radni powiatu gryfińskiego Henryk Kaczmar i Tadeusz Ruchniak, wójt Gminy Banie Teresa Sadowska, radni i mieszkańcy gminy Mieszkowice oraz mieszkańcy ościennych gmin.

Uroczystość rozpoczęła się konferencją poświęconą tematyce osadnictwa na terenie obszaru objętego LSR, ukazującą kwestie przybycia repatriantów na ziemie nadodrzańskie po II wojnie światowej. Kierownikiem konferencji był Michał Dworczyk, Dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach, który poprowadził spotkanie. Pierwszym prelegentem był Andrzej Krywalewicz, który wygłosił referat pt. „Tam, gdzie zatrzymał się pociąg. Wspomnienia osadników powiatu gryfińskiego”. Drugi głos zabrał Remigiusz Rzepczak z wykładem pt. „Osadnictwo w Mieszkowicach i okolicy po II wojnie światowej”. Trzecim wykładowcą był Robert Ryss, który opowiedział o „Polskich osadnikach nad Odrą po 1945 r.”.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście mieli okazje obejrzeć spektakl teatralny pt. „Nasze wspólne niebo”. Aktorzy ze Stowarzyszenia „Art-Drama” z Gorzowa Wlkp., zaprezentowali spektakl oparty na historii miłości Elwiry i Fortunata Profe-Mackiewicz, mieszkańców Mieszkowic. W przedstawieniu, jako statyści udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach i pracownicy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach.

Na zakończenie mogliśmy wspólnie wysłuchać chopinowskiego recitalu fortepianowego w wykonaniu Adama Kośmieja, jednego z najbardziej wyrazistych polskich pianistów młodego pokolenia. Artysty, którego repertuar i doświadczenia koncertowe obejmują utwory zarówno klasyczne, awangardowe oraz multimedialne.

Przygotowane wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz przybyłych gości. W trakcie spotkania można było dokonać wpisu do pamiątkowej księgi z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Projekt zrealizowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem zadania było wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia przynależności narodowej, poszanowanie historii, budowanie silnej tożsamości lokalnej oraz promowanie obszaru LSR poprzez organizację w/w wydarzenia